DWRP: Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa


  Wykład:   prof. dr hab. Tomasz Łuczak               środa,    8:15-9:45,  Aula B
Ćwiczenia:   dr Sylwia Antoniuk                              środa, 10:00-11:30, A2-2
     mgr Rafał Bystrzycki                           środa, 10:00-11:30, A2-16
     prof. dr hab. Tomasz Łuczak               środa, 10:00-11:30, A2-12
Oceny i poprawka:   Wyniki drugiego kolokwium i oceny z zaliczenia (będące równocześnie ocenami z egzaminu) są już dostępne w systemie USOS. Tych z Państwa, którym się nie powiodło, zapraszam na poprawkę, którą odbędzie się w poniedziałek, 19 lutego, godz. 10:00-12:00, Aula B. W przygotowaniu do poprawki pomocne mogą być zamieszczone poniżej materiały.
Kartkówki:   Kartkówek będzie w sumie jedenaście, z czego do oceny końcowej liczyć się będą wyniki z najlepszych ośmiu. 17 stycznia nie będzie kartkówki, a ostatnią, jedenastą kartkówkę będą Państwo pisali 24 stycznia.
Filozofia:   Celem kursu jest podanie i wyjaśnienie podstawowych definicji i twierdzeń rachunku prawdopodobieństwa, z którymi niewątpliwie wcześniej czy później spotkają się Państwo na studiach, a pózniej, zapewne, również w pracy. Opisany poniżej system zaliczeń ma na celu delikatne i taktowne zmotywowanie Państwa do systematycznej pracy, bez względu na Państwa osobiste przekonania co do celowości poznawania jakże ekscytujących pojęć i metod probabilistycznych.
Podręczniki:   W czasie kursu poznają Państwo podstawowe definicje, wyniki i metody stosowane rachunku prawdopodobieństwa, które odnaleźć można w większości podręczników z tej dziedziny. Szczególnie polecamy jednak dwa pierwsze podręczniki wymienione w sylabusie, autorstwa Rossa oraz Jakubowskiego i Sztencela (z obu książek można korzystać na miejscu w naszej bibliotece).
Zaliczenie:   Żeby zaliczyć ćwiczenia należy zdobyć co najmniej 51 punktów, przy czym z kartkówek, o których piszemy poniżej, można zdobyć w sumie 40 punktów, a z każdego z dwóch sprawdzianów 30 punktów.
Kartkówki:   Niemal każde ćwiczenia rozpoczynać się będą kartkówką, obejmującą proste zagadnienia poruszane na zeszłotygodniowym wykładzie. Aby ułatwić Państwu pracę, po każdym wykładzie (najpóźniej w środę wieczorem) na tejże stronie znajdą Państwo pytania, które pomogą przygotować się mentalnie i merytorycznie do tego emocjonującego wyzwania. Za każdą kartkówkę będzie można otrzymać 0, 1, lub 2 punkty. Na końcu semestru z n kartkówek, które dla Państwa zaplanowaliśmy, zsumujemy każdemu z Państwa punkty z n-3 najlepszych z nich i przeskalujemy tak, by maksymalna suma punktów była równa 40. Proszę zwrócić uwagę, że ponieważ odrzucamy najsłabsze 3 kartkówki, nie będą Państwo mieli szansy na "poprawę" żadnej z nich, nawet w przypadkach uzasadnionych (chorobą, wyjazdem na zawody, nagłym atakiem pomroczności jasnej) nieobecności.
Prowadzący doskonale zdają sobie sprawę, że u niektórych z Państwa ta wiadomość może wywołać gwałtowne emocjonalne reakcje, niemniej chcielibyśmy zauważyć, że od niepamiętnych czasów średnia liczba punktów zdobyta z kartkówek jest wyższa (na ogół znacznie) od średniej liczby punktów zdobytych ze sprawdzianów.
Sprawdziany:   Oprócz kartkówek czekają Państwa również dwa sprawdziany, z których pierwszy odbędzie się w połowie listopada, a drugi w styczniu.
Poprawka ćwiczeń:   Zgodnie z regulaminem studiów, osoby, które uzyskają x< 51 punktów, mają prawo do poprawki z ćwiczeń. Będzie to dodatkowy sprawdzian obejmujący materiał dwóch sprawdzianów pisanych przez Państwa w czasie semestru. Aby otrzymać ocenę dostateczną należy zdobyć z niego co najmniej (90-x)% wszystkich punktów. I tak, osobie, która w trakcie semestru zdobyła 44 punkty, do zaliczenia wystarczy 46% wszystkich punktów, natomiast osoba, która w trakcie semestru zdobyła 10 punktów, aby zaliczyć ćwiczenia musi zdobyć co najmniej 80% punktów z dodatkowego sprawdzianu.
Egzamin:   By uprościć procedurę i uwolnic Państwa od jeszcze jednego pisemnego testu, ocena z zaliczenia ćwiczeń będzie równocześnie oceną z egzaminu, przy czym te osoby, które nie zaliczą ćwiczeń w pierwszym terminie, otrzymają z egzaminu ocenę niedostateczną, natomiast, jeśli uda im się zaliczyć ćwiczenia po poprawce, odpowiednia ocena będzie wpisana jako poprawka z egzaminu.
Aktualności:   Wszelkie informacje związane z kursem takie jak tematy egzaminów, teksty zadań domowych, etc. będą umieszczane na tejże stronie. Jeśli nie odnajdą tu Państwo odpowiedzi na nurtujące Państwa problemy i pytania, należy zwrócić się bezpośrednio do jednej z osób prowadzących kurs.     Materiały: zadania domowe i ćwiczenia
       ćwiczenia 4 października i zadania domowe na 11 października
       ćwiczenia 11 października i zadania domowe na 18 października
       ćwiczenia 18 października i zadania domowe na 25 października
       ćwiczenia 25 października i zadania domowe na 8 listopada
       ćwiczenia 8 listopada i zadania domowe na 15 listopada
       ćwiczenia 15 listopada i zadania domowe na 22 listopada
       ćwiczenia 29 listopada i zadania domowe na 6 grudnia
       ćwiczenia 6 grudnia i zadania domowe na 13 grudnia
       ćwiczenia 13 grudnia i zadania domowe na 20 grudnia
       ćwiczenia 20 grudnia
       ćwiczenia 3 stycznia i zadanie domowe na 10 stycznia
       ćwiczenia 10 stycznia
       ćwiczenia 17 stycznia

     Materiały mogące sie przydac zdającym poprawkę
       rozgrzewka przed pierwszym kolokwium
       pierwsze kolokwium
       powtórka przed drugim kolokwium
       drugie kolokwium