Graduates (Math)

lic. Maria Dokurno "Grinberg's theorem and its applications"

Graduates (CS)

inż. Jakub Downarowicz, inż. Michał Janeda, inż. Eryk Mariankowski, inż. Kacper Rogowski
"Fitbook - serwis społecznościowy dla klientów siłowni" (2017)

inż. Justyna Hoppe, Beata Wlazły, Patrycja Dobruchowska, Joanna Pilakowska
"PdfKeeper - system zarządzania dokumentami PDF" (2017)

inż. Sławomir Golijasz, inż. Marcin Łazur, Łukasz Prażyński, inż. Dominik Wiśniewski
"Party Wizard - system rekomendacji drinków" (2017)

inż. Krzysztof Korościk, inż. Dawid Przybylski, Maciej Sobolewski
"Terminator 0.7 - autonomiczny robot z funkcją przesyłania obrazu" (2017)

Katarzyna Habrajska, inż. Joanna Malińska, inż. Sylwester Swat
"MapCreator - aplikacja desktopowa do automatycznego tworzenia schematów komunikacyjnych" (2017)