Jednak debatujmy

Z prof. Krzysztofem Podemskim, koordynatorem Debat Akademickich z ramienia UAM, rozmawia Maria Rybicka

Rektor w czasach burzliwych

Prof. Stefan Błachowski był psychologiem. Założycielem poznańskiej psychologii i to dwukrotnie, jak podkreśla dr Jarosław Matysiak, kierownik Archiwum PAN w Poznaniu, bo pierwszy raz w 1919 roku na nowo powstałym uniwersytecie poznańskim i po II wojnie, po ogromnych zniszczeniach, spowodowanych okupacją hitlerowską i walkami o Poznań w 1945 roku, po których trzeba było wszystko tworzyć na nowo.

W Collegium Polonicum powstaje Polsko-Niemieckie Centrum Mediacji

W świetle aktualnych zmian ustawodawczych oraz działań Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzających do upowszechnienia mediacji jako metody mogącej stanowić alternatywę dla długotrwałych i kosztownych procesów sądowych, pod koniec roku 2016 pod auspicjami Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Collegium Polonicum utworzono Polsko-Niemieckie Centrum Mediacji.

Wielkie śpiewanie

13 raz przyjechały i przyleciały do Poznania z bliska i z daleka rozśpiewane akademickie hufce, a uniwersytet stworzył im znów profesjonalną platformę nie tylko artystycznych popisów, lecz również spotkań ze słuchaczami różnych środowisk, okazję wzajemnych konfrontacji, wymiany doświadczeń, możliwość nawiązania nowych kontaktów i przyjaźni.