Hanka 2 czyli reaktywacja

To było wielkie otwarcie. 12 lutego, po miesiącach remontowania historycznej siedziby akademika, „Hanka” znów jest piękna, przytulna, ciepła, ale przede wszystkim spełnia wymagania stawiane akademikom XXI wieku. Panie i Panowie – „Hanka” znów żyje i ma się nieźle. „Hanka” zaprasza, a Roger Sławski, pierwszy architekt obiektu, byłby dumny z prac wykonanych w ostatnich dwóch latach.

Odszyfrowana historia

Z prof. Jerzym Jaworskim, kierownikiem Zakładu Matematyki Dyskretnej Wydziału Matematyki i Informatyki rozmawia Magda Ziółek

Na lądzie i pod wodą

Za górami, za lasami, za rzekami, pod wodą, na dnie morza przed wiekami toczyło się życie – tak można by zacząć i bajkę, ale też i opowieść o drodze naukowej, którą odbył geolog prof. Stanisław Lorenc, poznając Ziemię, którą fascynował się od dzieciństwa.

Matura z uniwersytetem

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Słubicach. Myślę, że informacja o nim zelektryzowała nie tylko samych słubiczan, ale i społeczność licealną w całej Wielkopolsce. Bo to i nobilitacja i honor, a dla naszej uczelni to swoisty poligon doświadczalny, dzięki któremu Uniwersytet zyska pogłębioną wiedzę na temat oczekiwań, jakie wobec Uczelni mają uczniowie szkół średnich.