Jak mierzyć prestiż uczelni czyli kilka słów o Rankingu Perspektyw

Jak mierzyć prestiż uczelni, jej naukowy poziom, jakość kształcenia oraz jej zasoby? Zadanie nie jest łatwe, szacuje się bowiem, że obecnie na świecie istnieje około 20 tys. uniwersytetów badawczych. Jakie więc przyjąć kryteria, które pozwolą uszeregować te uczelnie, poczynając od najlepszych? Co oznacza określenie „najlepsza uczelnia”?

Zadbaj więc o siebie

Z Krzysztofem Skrzypczakiem, kierownikiem przychodni akademickiej UAM, rozmawia Jolanta Lenartowicz

W Collegium Polonicum powstaje Polsko-Niemieckie Centrum Mediacji

W świetle aktualnych zmian ustawodawczych oraz działań Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzających do upowszechnienia mediacji jako metody mogącej stanowić alternatywę dla długotrwałych i kosztownych procesów sądowych, pod koniec roku 2016 pod auspicjami Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Collegium Polonicum utworzono Polsko-Niemieckie Centrum Mediacji.

Wielkie śpiewanie

13 raz przyjechały i przyleciały do Poznania z bliska i z daleka rozśpiewane akademickie hufce, a uniwersytet stworzył im znów profesjonalną platformę nie tylko artystycznych popisów, lecz również spotkań ze słuchaczami różnych środowisk, okazję wzajemnych konfrontacji, wymiany doświadczeń, możliwość nawiązania nowych kontaktów i przyjaźni.