Namysł nad nauką

To reforma, którą po pierwsze: postulowało – po drugie: zaproponowało w swoich głównych założeniach – i po trzecie: uczciwie i rzetelnie przedyskutowało samo środowisko akademickie – powiedział Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, który zaprezentował założenia nowej ustawy dla nauki. Od ponad roku trwały intensywne prace, debaty i konsultacje nad projektem reformy, a dziewięć konferencji tematycznych Narodowego Kongresu Nauki skupiło łącznie tysiące osób dyskutujących nad przyszłością polskiej nauki i szkolnictwa.

Historyk powinien pomóc zrozumieć

Szanowni Państwo, jest mi miło poinformować, że Senat UAM na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2017 roku przyznał medal „Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis” zasłużonej pani profesor naszej uczelni: Annie Wolff-Powęskiej – powiedział rektor UAM prof. Andrzej Lesicki.

W przestrzeni Orlicza

Spośród 193 najtrudniejszych problemów matematycznych zapisanych w słynnej Księdze Szkockiej 14 było autorstwa Władysława Orlicza. W Poznaniu nie ma on swojej ulicy, choć mieszkał tu 45 lat, a nazwisko jego znane jest na całym świecie.

Noszą je nawet pewne przestrzenie matematyczne.

Haumea i jej pierścień

Z dr Anną Marciniak z Instytutu Obserwatorium Astronomiczne UAM rozmawia Magda Ziółek