prof. zw. dr hab. Wojciech Buszkowski - Kierownik Zakładu>

From top left to bottom right: J. Marciniec, E. Palka, M. Farulewski, W. Buszkowski,
M. Kandulski, M. Kołowska-Gawiejnowicz, C. Casadio, J. Lambek
(J. Lambek and C. Casadio were visiting our Department in 2003)