prof. zw. dr hab. Wojciech Buszkowski - Kierownik Zakładu>

From left to right: M. Kandulski, M. Szczerba, M. Kołowska-Gawiejnowicz, J. Lambek, W. Buszkowski, J. Marciniec
(Prof. J. Lambek was visiting our Departement in 1998)