Witamy w Zakładzie Optyki

Strona archiwalna. Zakład został zlikwidowany.

 

Twórcą Zakładu Optyki jest prof. zw. dr hab. Marian Surma. Zakład powstał w 1969 roku. Profesor Surma był wieloletnim kierownikiem Zakładu.

W latach 2001-2012 kierownikiem Zakładu Optyki był prof. zw. dr hab. Zdzisław Błaszczak.

Od 1 września 2012 roku funkcję kierownika Zakładu Optyki pełni prof. UAM dr hab. inż. Henryk Drozdowski.

Zakład został zlikwidowany 30 czerwca 2014 roku.

Badania w naszym Zakładzie koncentrują się wokół problemów oddziaływania silnych pól magnetycznych, elektrycznych i optycznych z materią w fazie skondensowanej, ciekłej i amorficznej. Prowadzone są badania rentgenostrukturalne cieczy molekularnych, roztworów, ciał amorficznych i surowicy krwi pacjentów z chorobami nowotworowymi.

Seminarium zakładowe odbywa się w czwartki godzinie 10:30 w sali seminaryjnej nr 226.