Jeżeli chcesz logo ZMSP napisz e-mail'a zmsp@amu.edu.pl

Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego
w Polsce

Inspekcja
Ochrony
Środowiska

Zespół specjalistów:
 1. Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski [UAM Poznań]: Koordynacja, koncepcja funkcjonowania i realizacja programu

 2. Prof. dr hab. Marek Degórski [PAN Warszawa]: Ujęcie ekologiczne, wartości wskaźnikowe, współpraca z zagranicą
 3. Prof. dr hab. Wiesław Fałtytnowicz [UW Wrocław]: Epifity nadrzewne [porosty]
 4. Dr Stanisław Huruk [UJK Kielce]: Fauna bezkręgowa, epigeniczna
 5. Prof. dr hab. Bogdan Jackowiak [UAM Poznań]: Flora i roślinność zlewni reprezentatywnej, struktura i dynamika szaty roślinnej (powierzchnie stałe)
 6. Prof. dr hab. Katarzyna Kapusta-Sawicka [UJ Kraków]: Metale ciężkie i siarka w porostach
 7. Dr Bogusław Kazimierski [PIG-PIB Warszawa]: Wody gruntowe
 8. Prof. dr hab. Halina Lorenc [IMGW-PIB Warszawa]: Meteorologia
 9. Prof. dr hab. Jolanta Komisarek, prof. dr hab. Jerzy Marcinek [UP Poznań]: Gleby, chemizm roztworów glebowych
 10. Prof. dr hab. Jan R. Olędzki [UW Warszawa], Prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński [UAM Poznań]: Pokrycie terenu i użytkowanie ziemi
 11. Prof. dr hab. Janusz Ostrowski [IMGW Warszawa]: Wody powierzchniowe [rzeki, jeziora
 12. Prof. dr hab. Alfred Stach, dr Robert Kruszyk [UAM Poznań]: System informatyczny, baza danych
 13. Dr Tomasz Śnieżek [IOŚ Warszawa]: Chemizm powietrza, opadów atmosferycznych i pokrywy śnieżnej, opadu podokapowego, spływu po pniach
 14. Prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński [UAM Poznań]: Systemy informacji geograficznej
Strona główna


20.11.2013 - e-mail: zmsp -@[amu.edu.pl