ORGANIZATORZY:

Główny Inspektorat Ochrony ¦rodowiska
Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii UAM
Stacja Geoekologiczna w Storkowie
Komitet Naukowy "Człowiek i ¦rodowisko" przy Prezydium PAN

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Przewodnicz±cy: Dr Józef Szpikowski
Członkowie: mgr Monika Jesionowska, mgr Grażyna M. Michalska, mgr Jacek Tylkowski

Ogólnopolska Szkoła
Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego

18 - 23 sierpnia 2002
Storkowo

GLEBY
DRZEWOSTANY
BIEGACZOWATE
UŻYTKOWANIE TERENU I GIS


Tematyka Szkoły ZM¦P dotyczyła:

 

powrót do strony głównej ZM¦P