XV Seminarium
Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego,
Międzyzdroje 1-3 wrze¶nia 2004

 

Funkcjonowanie geoekosystemów Polski
w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji


Robert Kolander - Sprawozdanie

 

Wszystkie fotografie © by M.Grze¶ & B.Pawłowski 2004
01IMG_3312.jpg
01IMG_3312.jpg
02IMG_3327.jpg
02IMG_3327.jpg
03IMG_3314.jpg
03IMG_3314.jpg
04IMG_3317.jpg
04IMG_3317.jpg
05IMG_3321.jpg
05IMG_3321.jpg
06IMG_3335.jpg
06IMG_3335.jpg
07IMG_3332.jpg
07IMG_3332.jpg
08IMG_3322.jpg
08IMG_3322.jpg
09IMG_3260.jpg
09IMG_3260.jpg
10IMG_3291.jpg
10IMG_3291.jpg
11IMG_3268.jpg
11IMG_3268.jpg
12IMG_3266.jpg
12IMG_3266.jpg
13IMG_3290.jpg
13IMG_3290.jpg
14IMG_3301.jpg
14IMG_3301.jpg
15IMG_3293.jpg
15IMG_3293.jpg
16IMG_3336.jpg
16IMG_3336.jpg
17.jpg
17.jpg
18.jpg
18.jpg
19.jpg
19.jpg
20IMG_3341.jpg
20IMG_3341.jpg
20z.JPG
20z.JPG
21IMG_3346.jpg
21IMG_3346.jpg
22IMG_3343.jpg
22IMG_3343.jpg
23IMG_3344.jpg
23IMG_3344.jpg
24.jpg
24.jpg
24IMG_3352.jpg
24IMG_3352.jpg
25IMG_3362.jpg
25IMG_3362.jpg
26IMG_3357.jpg
26IMG_3357.jpg
27.jpg
27.jpg
30IMG_3364.jpg
30IMG_3364.jpg
Wszystkie fotografie © by M.Grze¶ & B.Pawłowski 2004