Funkcjonowanie wybranych geoekosystemów Polski
w ¶wietle pomiarów monitoringowych w roku hydrologicznym 1999

Małgorzata Mazurek & Zbigniew Zwoliński
gmazurek@amu.edu.pl & zbzw@amu.edu.pl

 

Literatura

 

Bochenek, W., (2000), Funkcjonowanie abiotycznych elementów ¶rodowiska przyrodniczego w zlewni Bystrzanki w roku 1999. Stacja Bazowa ZM¦P, Stacja Naukowa IGiPZ PAN. Szymbark. Ms.

Degórska, A., ¦nieżek, T., Prz±dka, Z., (1998), Zmienno¶ć zanieczyszczenia atmosfery na Stacji KM¦ Puszcza Borecka w latach 1993-1997. W: Zintegrowany monitoring ¶rodowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski. IX Sympozjum ZM¦P. A. Kostrzewski (Red.), Biblioteka Monitoringu ¦rodowiska. Warszawa. 1998. 75-82.

Gil, E., Bochenek, W., (1998), Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Szymbarku za lata hydrologiczne 1994-1997. W: Zintegrowany Monitoring ¦rodowiska Przyrodniczego. Stan geoekosystemów Polski w latach 1994-1997, A. Kostrzewski (Red.). Biblioteka Monitoringu ¦rodowiska. Warszawa. 1998. 183-221.

Jackowiak, B., (2000), Uwagi do realizacji programów pomiarowych J1 i J2 w roku 1999. Poznań. Ms.

Kolander, R., (1998), Stan geoekosystemów Polski w latach 1994-1997. W: Zintegrowany Monitoring ¦rodowiska Przyrodniczego. Stan geoekosystemów Polski w latach 1994-1997, A. Kostrzewski (Red.). Biblioteka Monitoringu ¦rodowiska. Warszawa. 1998. 225-244.

Kostrzewski, A., Mazurek, M., Stach, A., (1995), Zintegrowany Monitoring ¦rodowiska Przyrodniczego - Zasady organizacji, system pomiarowy, wybrane metody badań. Biblioteka Monitoringu ¦rodowiska. Warszawa.

Kostrzewski A. (red.), (1995), Zintegrowany Monitoring ¦rodowiska Przyrodniczego. Stan geoekosystemów Polski w 1994 roku. Biblioteka Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego. Warszawa.

Kostrzewski, A. (red.), (2000), Raport Stacji Bazowej ZM¦P w Storkowie za rok hydrologiczny 1999, Stacja Bazowa ZM¦P w Storkowie, UAM. Storkowo-Poznań. Ms.

Krzysztofiak, L., (2000), Ocena stanu ¶rodowiska Stacji Bazowej Wigry za rok 1999. Wigierska Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego. Krzywe. Ms.

Lorenc, H., (1999), Ocena stopnia realizacji programu "obserwacje meteorologiczne i badania klimatyczne w systemie zintegrowanego monitoringu ¶rodowiska" oraz synteza uzyskanych wyników badań za okres 1994-1997. W: Zintegrowany Monitoring ¦rodowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski. IX Sympozjum ZM¦P, A. Kostrzewski (Red.). Biblioteka Monitoringu ¦rodowiska. Warszawa. 1999. 113-119.

Marcinek, J., Komisarek, J., (2000), Porównanie glebowych powierzchni testowych Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego w Storkowie, Diablej Górze oraz w Wigrach. Poznań. Ms.

Ostrowski, J., (1998), Próba charakterystyki ilo¶ciowej i jako¶ciowej wód powierzchniowych na podstawie wyników pomiarów ZM¦P z okresu 1994-1997. W: Zintegrowany Monitoring ¦rodowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski. IX Sympozjum ZM¦P, A. Kostrzewski (Red.). Biblioteka Monitoringu ¦rodowiska. Warszawa. 1998. 119-142.

Szpikowski, J., Michalska G., Kruszyk, R., (1998), Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Storkowie za lata hydrologiczne 1994-1997. W: Zintegrowany Monitoring ¦rodowiska Przyrodniczego. Stan geoekosystemów Polski w latach 1994-1997, A. Kostrzewski (Red.). Biblioteka Monitoringu ¦rodowiska. Warszawa. 1998. 23-76

¦nieżek, T. (red.), (2000), Raport Stacji Bazowej ZM¦P w roku hydrologicznym 1990. Stacja Kompleksowego Monitoringu ¦rodowiska Puszcza Borecka. IO¦, Warszawa. Ms.

Wierzbicki, A., 1998. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego Kampinoskiego Parku Narodowego w Pożarach za lata hydrologiczne 1994-1997. W: Zintegrowany Monitoring ¦rodowiska Przyrodniczego. Stan geoekosystemów Polski w latach 1994-1997, A. Kostrzewski (Red.). Biblioteka Monitoringu ¦rodowiska, Warszawa. 1998. 161-181.

Wierzbicki, A., (2000), Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego "Pożary", rok 1999. Kampinoski Park Narodowy. Granica, Ms.

Wójcik, G., (red.), (1998), Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego Uniwersytetu im. M. Kopernika w Koniczynce k. Torunia za lata hydrologiczne 1994-1997. W: Zintegrowany Monitoring ¦rodowiska Przyrodniczego. Stan geoekosystemów Polski w latach 1994-1997, A. Kostrzewski (Red.). Biblioteka Monitoringu ¦rodowiska. Warszawa. 1998. 123-160.

Wójcik, G., (red.), (2000), Raport za rok hydrologiczny 1999. Stacja Bazowa w Koniczynce k. Torunia. UMK, WBiNoZ. Toruń. Ms.

Żarska, B., Degórska, A., Prz±dka, Z., ¦nieżek, T., Smoleński, A., Cydzik, D., Borzyszkowski, J., (1998), Reprezentatywno¶ć ¶rodowiska przyrodniczego obszaru zlewni Jeziora Łękuk i Stacji Kompleksowego Monitoringu ¦rodowiska "Puszcza Borecka". W: Zintegrowany Monitoring ¦rodowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski. IX Sympozjum ZM¦P, A. Kostrzewski (Red.). Biblioteka Monitoringu ¦rodowiska. Warszawa. 1998. 67-74.

Zwoliński, Zb., (1997), Stan geoekosystemów Polski w roku hydrologicznym 1996. [Online] http://main.amu.edu.pl/~zmsp/stan96/stan96.html, Instytut Badań Czwartorzędu UAM, Poznań, 20.11.2000.


Wprowadzenie

Warunki meteorologiczne w roku hydrologicznym 1999

Obieg wody w zlewniach reprezentatywnych ZM¦P w roku hydrologicznym 1999

Jako¶ć powietrza w roku hydrologicznym 1999

Chemizm opadów atmosferycznych w roku hydrologicznym 1999

Gleby i chemizm roztworów glebowych w zlewniach reprezentatywnych

Chemizm wód gruntowych w zlewniach reprezentatywnych

Chemizm wód powierzchniowych w zlewniach reprezentatywnych

Realizacja innych programów monitoringowych

Wnioski końcowe

Literatura


Cytowanie: Mazurek, M., Zwoliński, Zb., 2000. Funkcjonowanie wybranych geoekosystemów Polski w ¶wietle pomiarów monitoringowych w roku hydrologicznym 1999. [Online] http://main.amu.edu.pl/~zmsp/stan99/stan99.html, Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii UAM, Poznań, [dd.mm.rrrr - data odwiedzenia strony]

e-mail: zmsp@amu.edu.pl, 30.11.2000