Funkcjonowanie wybranych geoekosystemów Polski
w ¶wietle pomiarów monitoringowych
w roku hydrologicznym 1999

 

Małgorzata Mazurek & Zbigniew Zwoliński

gmazurek@amu.edu.pl & zbzw@amu.edu.pl

Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Uniwersytet im. A. Mickiewicza

Fredry 10, 61-701 Poznań

 

Wprowadzenie

Warunki meteorologiczne w roku hydrologicznym 1999

Obieg wody w zlewniach reprezentatywnych ZM¦P w roku hydrologicznym 1999

Jako¶ć powietrza w roku hydrologicznym 1999

Chemizm opadów atmosferycznych w roku hydrologicznym 1999

Gleby i chemizm roztworów glebowych w zlewniach reprezentatywnych

Chemizm wód gruntowych w zlewniach reprezentatywnych

Chemizm wód powierzchniowych w zlewniach reprezentatywnych

Realizacja innych programów monitoringowych

Wnioski końcowe

Literatura

Operation of selected geoecosystems of Poland in the light of monitoring measurements in the hydrological year 1999

The measurement of the Integrated Monitoring of Environment in the hydrological year 1999 have been realising in programmes: meteorology, air pollution, chemism of rainfall, throughfall and stemflow, chemism of ground water, soil waters, surface waters, soils, invertebrate fauna, flora and vegetation. The states of the environment of representative catchments and trends of changes have been presented.


Cytowanie: Mazurek, M., Zwoliński, Zb., 2000. Funkcjonowanie wybranych geoekosystemów Polski w ¶wietle pomiarów monitoringowych w roku hydrologicznym 1999. [Online] http://main.amu.edu.pl/~zmsp/stan99/stan99.html, Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii UAM, Poznań, [dd.mm.rrrr - data odwiedzenia strony]

e-mail: zmsp@amu.edu.pl, 30.11.2000