Zintegrowany Monitoring ¦rodowiska Przyrodniczego w Polsce
Stan geoekosystemów Polski
w roku hydrologicznym 1996

Zbigniew Zwoliński
Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Uwagi końcowe Literatura Strona tytułowa


Uwagi końcowe Literatura Strona tytułowa


e-mail: zmsp@hum.amu.edu.pl


10.10.1997