R.Kruszyk
RAPORT
ZMŚP 2003

(całość 8,3 MB)

Wprowadzenie
Stacje Bazowe
Zakres programu, metodyka
Warunki hydro-meteorologiczne
Obieg materii w zlewni rzecznej
Wody podziemne
Wody powierzchniowe
Obieg materii - ujęcie bilansowe
Przepływ materii: atmosfera - roślinność - gleba
Bioindykacja
Podsumowanie