Literatura

Bochenek, W., 2002: Raport z pomiarów wykonywanych w ramach Zintegrowanego ¦rodowiska Przyrodniczego w zlewni Bystrzanki (Beskid Niski) w roku hydrologicznym 2001. Stacja Bazowa ZM¦P, Stacja Naukowo-Badwcza IGiPZ PAN. Szymbark. Ms.

Gil, E., Bochenek, W., 1998: Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Szymbarku za lata hydrologiczne 1994-1997. W: Zintegrowany Monitoring ¦rodowiska Przyrodniczego. Stan geoekosystemów Polski w latach 1994-1997, A. Kostrzewski (Red.). Biblioteka Monitoringu ¦rodowiska. Warszawa, s. 183-221.

JóĽwiak, M., Kozłowski, R., Wróblewski, H., 2002: Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego "¦więty Krzyż" za rok 2001. Akademia ¦więtokrzyska im. Jana Kochanowskiego, Stacja Monitoringu, Kielce. Ms.

Kazimierski, B., 1998, Ocena stopnia realizacji programu "wody gruntowe" w systemie Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego oraz krótka synteza wyników badań z lat 1994-1997. W: Zintegrowany Monitoring ¦rodowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski. IX Sympozjum ZM¦P, A. Kostrzewski (Red.). Biblioteka Monitoringu ¦rodowiska. Warszawa, s. 155-162.

Kejna, M., (Red.), 2002: Raport za rok hydrologiczny 1999. Stacja Bazowa ZM¦P w Koniczynce k. Torunia. UMK, WBiNoZ. Toruń. Ms.

Komisarek, J. (Red.), 2001: Kartowanie gleboznawcze na Stacji Bazowej ¦wiety Krzyż. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji badań. Poznań, Ms.

Kostrzewski A. (Red.), 1995, Zintegrowany Monitoring ¦rodowiska Przyrodniczego. Stan geoekosystemów Polski w 1994 roku. Biblioteka Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego. Warszawa.

Kostrzewski, A. (Red.), 2002: Raport Stacji Bazowej ZM¦P w Storkowie za rok 2001, Stacja Bazowa ZM¦P w Storkowie, UAM. Storkowo-Poznań. Ms.

Kostrzewski, A., Mazurek, M., Stach, A., 1995: Zintegrowany Monitoring ¦rodowiska Przyrodniczego - Zasady organizacji, system pomiarowy, wybrane metody badań. Biblioteka Monitoringu ¦rodowiska. Warszawa.

Kowalkowski A., Brogowski Z., Kocoń J., Swałdek M., 1990: Stan odżywienia i zdrowotno¶ci jodły (Abies alba Mill. ) w ¦więtokrzyskim Parku Narodowym, Roczn. ¦więtok. Warszawa-Kraków, 12, 215-222.

Kowalkowski A., JóĽwiak M., 2000: Zmiany w ¶rodowisku glebowym, [W:] Cie¶liński S., Kowalkowski A. (Red.) Monografia ¦więtokrzyskiego Parku Narodowego, Bodzentyn-Kraków, 427-440.

Krzysztofiak, L. (Red.), 2002: Ocena stanu ¶rodowiska Stacji Bazowej Wigry za rok 2001. Wigierska Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego. Krzywe. Ms.

Lorenc, H., 1995: Badania meteorologiczne i klimatyczne w Zintegrowanym Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego. W: Zintegrowany Monitoring ¦rodowiska Przyrodniczego. Propozycje programowe, A. Kostrzewski (Red.). Biblioteka Monitoringu ¦rodowiska. Warszawa, s. 23-29.

Lorenc, H., 1998: Ocena stopnia realizacji programu "obserwacje meteorologiczne i badania klimatyczne w systemie zintegrowanego monitoringu ¶rodowiska" oraz synteza uzyskanych wyników badań za okres 1994-1997. W: Zintegrowany Monitoring ¦rodowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski. IX Sympozjum ZM¦P, A. Kostrzewski (Red.). Biblioteka Monitoringu ¦rodowiska. Warszawa, s. 113-119.

Mazurek, M., 2001: Funkcjonowanie wybranych geoekosystemów Polski w roku hydrologicznym 2000. W: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, M. JóĽwiak, A. Kowalkowski (Red.), Biblioteka Monitoringu ¦rodowiska, s. 17- 25.

Ostrowski, J., 1998: Próba charakterystyki ilo¶ciowej i jako¶ciowej wód powierzchniowych na podstawie wyników pomiarów ZM¦P z okresu 1994-1997. W: Zintegrowany Monitoring ¦rodowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski. IX Sympozjum ZM¦P, A. Kostrzewski (Red.). Biblioteka Monitoringu ¦rodowiska. Warszawa, s. 119-142.

Prz±dka, Z., 2001: Zmiany ekstremalnych warto¶ci elementów klimatu na Stacji Puszcza Borecka w latach 1994-2000. W: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, M. JóĽwiak, A. Kowalkowski (Red.), Biblioteka Monitoringu ¦rodowiska, s. 103- 115.

Sawicka-Kapusta, K., Zakrzewska, M., 2002: Ocena zanieczyszczenia powietrza na Stacjach Bazowych Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego w 2001 roku. Kraków, Ms.

Szpikowski, J., 2001: Warunki meteorologiczne jako punkt wyj¶cia do oceny funkcjonowania geoekosystemu (Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego w Storkowie, rok 2000). W: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, M. JóĽwiak, A. Kowalkowski (Red.), Biblioteka Monitoringu ¦rodowiska, s. 137- 149.

¦nieżek, T. (red.), 2002: Raport Stacji Bazowej ZM¦P za rok hydrologiczny 2001. Instytut Ochrony ¦rodowiska. Stacja Kompleksowego Monitoringu ¦rodowiska Puszcza Borecka, Warszawa. Ms.

Wierzbicki, A., 1998: Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego Kampinoskiego Parku Narodowego w Pożarach za lata hydrologiczne 1994-1997. W: Zintegrowany Monitoring ¦rodowiska Przyrodniczego. Stan geoekosystemów Polski w latach 1994-1997, A. Kostrzewski (Red.). Biblioteka Monitoringu ¦rodowiska, Warszawa. s. 161-181.

Wierzbicki, A., 2002: Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego "Pożary", rok hydrologiczny 2001. Kampinoski Park Narodowy. Granica, Ms.

Wójcik, G., (red.), 1998: Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego Uniwersytetu im. M. Kopernika w Koniczynce k. Torunia za lata hydrologiczne 1994-1997. W: Zintegrowany Monitoring ¦rodowiska Przyrodniczego. Stan geoekosystemów Polski w latach 1994-1997, A. Kostrzewski (Red.). Biblioteka Monitoringu ¦rodowiska. Warszawa. s. 123-160.

Żarska, B., Degórska, A., Prz±dka, Z., ¦nieżek, T., Smoleński, A., Cydzik, D., Borzyszkowski, J., 1998: Reprezentatywno¶ć ¶rodowiska przyrodniczego obszaru zlewni Jeziora Łękuk i Stacji Kompleksowego Monitoringu ¦rodowiska "Puszcza Borecka". W: Zintegrowany Monitoring ¦rodowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski. IX Sympozjum ZM¦P, A. Kostrzewski (Red.). Biblioteka Monitoringu ¦rodowiska. Warszawa. s. 67-74.

poprzedni   |