Stan geoekosystemów Polski w roku 2001

Małgorzata Mazurek & Zbigniew Zwoliński


Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań Poznań 2002