Program pomiarowy G1: chemizm organów asymilacyjnych (listowia)

Program chemizm organów asymilacyjnych (listowia) realizowany jest na Stacji Bazowej Św. Krzyż i obejmował analizy liści buka i graba oraz igły jodły. Badania prowadzono na dwóch powierzchniach, zróżnicowanych pod względem wysokości nad poziomem morza, co w efekcie powoduje zmienność depozycji zanieczyszczeń z powietrza.

Analiza składu chemicznego organów asymilacyjnych wykazała, że zarówno w igłach jodły, jak i w liściach buka i graba na powierzchni zlokalizowanej powyżej 500 m n.p.m. akumuluje się znacznie większa ilość Cl, S, Pb, Zn - pierwiastków pochodzących z powietrza niż w organach asymilacyjnych na powierzchni położonej niżej. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie botaniczne organów asymilacyjnych stwierdzono, że w liściach buka jest więcej pierwiastków: P, Ca, K w stosunku do ilości tych pierwiastków w igłach jodły. W igłach jodły natomiast stwierdzono większą zawartość Ni i Zn. Świadczy to o zubożeniu jodły w składniki biogenne, które zostały wymyte przez kwaśne, agresywne wody opadowe występujące w wierzchowinowej części zlewni.

poprzedni   |   następny