Załącznik 9 Kodowanie "jakości danych"

 

E = oszacowane na podstawie pomiarów

L = poniżej progu detekcji (podanego jako wartość)

M = brak danych (z różnych przyczyn)*)

V = oznaczenia gatunkowe zweryfikowane lecz brak danych pokrycia (programy monitoringu roślinności i epifitów)

 

*) Uwaga: Znacznik stosuje się w przypadku czasowego przerwania ciągłości pomiarów. Należy bezwględnie zachować w pliku sekwencję rekordów wynikającą z interwału czasowego pomiarów.