Zał±cznik 8. Kodowanie danych analitycznych i pomiarowych

 

Kodowanie parametrów pomiarowych w programie ZM¦P jest oparte na systemie "Nordic reference codes for analytical determinands" (lista DA). Zawiera on kody, nazwy, skrócone opisy metod pomiaru/analizy i odno¶niki bibliograficzne dla wielu parametrów chemicznych, fizycznych, biochemicznych i mikrobiologicznych stosowanych w badaniach ¶rodowiskowych. W przypadku braku kodu parametru na li¶cie DA zastosowano kody zaproponowane przez EDC w Helsinkach (lista IM). W przypadku kiedy pomiary prowadzone w ramach ZM¦P nie miały swojego odpowiednika w programie ICP/IM, i nie było ich również na li¶cie DA zaproponowano własne oznaczenia kodowe - lista ZM. W zał±czniku X zawarta jest skrócona lista kodów dla parametrów pomiarowych ZM¦P. Pełna lista jest dostępna w CI ZM¦P w formie plików tekstowych (ASCII).

Długo¶ć kodu:

8 znaków

Struktura kodu:

Przykład:

AL_ASP

 

Składniki

AL - parametr:

GLIN

 

_ - oddzielacz

 

A - forma/frakcja/odmiana

EKSTRAHOWANY NA GORˇCO

SP - metoda analityczna/pomiarowa

SPEKTROMETRYCZNA

 

Listy kodów:

DA - Analytical Determinands Nordic reference codes - PARNCC

IM - Environmental Data Centre Helsinki

ZM - Centrum Informatyczne ZM¦P Poznań