Załącznik 7. Kodowanie daty

 

Długość kodu:

6 znaków

 

Struktura kodu:

Przykłady:

Dane dobowe:

941119 - (RRMMDD)

 

Dane tygodniowe:

940049 - (RR00NN; NN - numer porządkowy tygodnia w roku hydrologicznym)

Dane miesięczne:

941100 - (RRMM00)