Załącznik 6. Kody typów i podtypów gleb według systematyki gleb Polski

 

Systematyka gleb Polski, wydanie czwarte, Roczniki Gleboznawcze, t. XL, nr 3/4, 1989

KOD

Typ

Podtyp

OH

wierzchni poziom organiczny/humus (wydzielenie poza klas. PTGleb)

 

LI

Litosole

LI1 - erozyjne, LI2 - poligonalne

RE

Regosole

RE1 - erozyjne, RE2 - eoliczne

PE

Pelosole

PE1 - erozyjne, PE2 - deluwialne

RA

Rankery

RA1 - właściwe, RA2 - brunatne, RA3 - bielicowane

AR

Arenosole

AR1 - właściwe

RY

Rędziny

RY1 - inicjalne, RY2 - właściwe, RY3 - czarnoziemne, RY3 - brunatne, RY4 - próchniczne górskie, RY5 - butwinowe górskie

PY

Pararędziny

PY1 - inicjalne, PY2 - właściwe, PY3 - brunatne

CZ

Czarnoziemy

CZ1 - niezdegradowane, CZ2 - zdegradowane

BW

Brunatne właściwe

BW1 - typowe, BW2 - szarobrunatne, BW3 - oglejone, BW4 - wyługowane

BK

Brunatne kwaśne

BK1 - typowe, BK2 - bielicowane, BK3 - oglejone

PW

Płowe

PW1 - typowe, PW2 - zbrunatniałe, PW3 - bielicowane, PW4 - opadowo-glejowe, PW4 - gruntowo-glejowe, PW5 - z poziomem agric, PW6 - zaciekowe

RD

Rdzawe

RD1 - właściwe, RD2 - brunatno-rdzawe, RD3 - bielicowo-rdzawe

BI

Bielicowe

BI1 - właściwe

BE

Bielice

 

GL

Glejobielicowe

GL1 - właściwe, GL2 - murszaste, GL3 - torfiaste

GE

Glejobielice

GE1 - właściwe

CE

Czarne ziemie

CE1 - glejowe, CE2 - właściwe, CE3 - zbrunatniałe, CE4 - wyługowane, CE5 - zdegradowane (szare), CE6 - murszaste

OG

Opadowo-glejowe

(pseudoglejowe)

OG1 - właściwe, OG2 - stagno-glejowe

GG

Gruntowo-glejowe

GG1 - właściwe, GG2 - torfiasto-glejowe, GG3 - torfowo-glejowe, GG4 - mułowo-glejowe

MU

Mułowe

MU1 - właściwe, MU2 - torfowo-mułowe, MU3 - gytiowe

TF

Torfowe

TF1 - torfowisk niskich, TF2 - torfowisk przejściowych, TF3 - torfowisk wysokich

ME

Murszowe

ME1 - torfowo-murszowe, ME2 - mułowo-murszowe, ME3 - gytiowo-murszowe, ME3 - namurszowate

MT

Murszowate

MT1 - mineralno-murszowe, MT2 - właściwe, MT3 - murszaste

MR

Mady rzeczne

MR1 - właściwe, MR2 - próchniczne, MR3 - brunatne

MM

Mady morskie

 

DE

Deluwialne

DE1 - właściwe, DE2 - próchniczne, DE3 - brunatne

SO

Sołonczaki

SO1 - powierzchniowe, SO2 - wewnętrzne

SG

Sołonczakowate gleby

 

SE

Sołońce

SE1 - typowe, SE2 - sołończakowate

HO

Hortisole

 

RI

Rigosole

 

 

W tabeli nie uwzględniono gleb industroziemnych i urbanoziemnych. Kodowanie gleb w miarę możliwości powinno obejmować podtypy. Zaproponowany system kodowania jest tymczasowy - do momentu opracowania tabeli konwersji do systematyki gleb FAO.