Załącznik 4. Kodowanie stanowiska/poletka pomiarowego

 

Długość kodu:

3 znaki (cyfry)

Sposób tworzenia:

samodzielnie w Stacji Bazowej z zachowaniem unikalności kodu.

Przykłady:

006; 012 itp.

.    Uwagi: W przypadku zaniechania pomiarów na danym stanowisku używany do niego kod nie może być użyty ponownie. Pełny spis zastosowanych kodów powinien być dostarczony wraz z mapą topograficzno-sytuacyjną jako integralna część raportu rocznego. Pełny opis stanowiska musi mieć strukturę zawierającą trzy elementy: kod stanowiska-kod instytucji-kod programu pomiarowego.

Przykład:

003- QI- A1

stanowisko 3 (003) na którym pomiary prowadzi Instytut Badań Czwartorzędu UAM (QI) w zakresie programu meteorologia (A1)