Załącznik 3. Kodowanie nazwy instytucji prowadzącej pomiary

 

Długość kodu:

2 znaki (litery)

Sposób tworzenia:

samodzielnie w Stacji Bazowej z zachowaniem unikalności kodu dla każdej instytucji

Przykład:

QI

- Instytut Badań Czwartorzędu UAM

 

WI

- Pracownia Naukowa Wigierskiego PN

 

WK

- WIOŚ Koszalin

 

Pełny spis zastosowanych kodów powinien być dostarczony wraz z mapą topograficzno-sytuacyjną jako integralna część raportu rocznego. W wypadku zaniechania pomiarów przez "instytucję" stosowany do niej kod nie może być użyty ponownie. Szczegółowe informacje w punkcie następnym: Kodowanie stanowiska/poletka pomiarowego.