Parametry pomiarowe Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

A1

program podstawowy

Parametr

Kod

Jednostka -

dokładność

(ilość miejsc dziesiętnych)

Częstotliwość

pomiarów

temperatura powietrza

TA_D

°C.................... 1

3/doba

temperatura powietrza na termometrze minimalnym

TA_N

°C.................... 1

1/doba

temperatura powietrza na termometrze maksymalnym

TA_X

°C.................... 1

1/doba

temperatura powietrza przy powierzchni gruntu (na 5 cm)

TA_G

°C.................... 1

3/doba

temperatura gruntu na głębokościach 5, 20 i 50 cm

T_S

°C.................... 1

3/doba

wilgotność względna z psychrometru Augusta

HH_R

%.................... 0

3/doba

 

opady atmosferyczne - deszczomierz Hellmana

RR_T

mm.................. 1

1/doba

opady atmosferyczne - pluwiograf

RR_I

mm h-1............. 1

rejestracja ciągła (IV/V - IX/X)

prędkość wiatru na 10 m

WV_

m s-1................ 1

3/doba

kierunek wiatru na 10 m

WD_

kod.............. 0-15

3/doba lub 1/godz.

miąższość pokrywy śnieżnej

SC_H

cm................... 1

1/doba

zawartość wody w śniegu (gęstość śniegu)

SC_WC

%.................... 1

1/doba

promieniowanie całkowite

SOL_T

W m-2............... 0

24/doba

usłonecznienie

SOL_P

h...................... 1

rejestracja ciągła

 

program rozszerzony

Parametr

Kod

Jednostka -

dokładność

(ilość miejsc dziesiętnych)

Częstotliwość

promieniowanie UV-B

 

SOL_UVB

W m-2............... 0

24/doba

 

B1

program podstawowy

Parametr

Kod

Jednostka -

dokładność

(ilość miejsc dziesiętnych)

Częstotliwość

pomiarów

GAZY:

siarka dwutleneku siarki SO2

SO2S_

ug m-3.............. 2

1/doba

dwutlenek azotu NO2

NO2NG_

ug m-3.............. 2

....

azot azotanowy ogólny [HNO3(g)+NO3(a)]

NO3N_T

ug m-3.............. 2

....

azot amoniakalny ogólny [NH3(g)+NH4(a)]

NH4N_T

ug m-3.............. 2

....

ozon O3

O3_

ug m-3.............. 1

ciągła rejestracja

AEROZOLE:

siarka siarczanowa S-SO4

SO4S_

ug m-3.............. 1

1/doba

 

program rozszerzony

Parametr

Kod

Jednostka -

dokładność

(ilość miejsc dziesiętnych)

Częstotliwość

GAZY:

 

 

 

dwutlenek węgla CO2

CO2_

ug m-3.............. 1

ciągła rejestracja

metan CH4

 

CH4_

ug m-3.............. 2

....

 

C1

program podstawowy

Parametr

Kod

Jednostka -

dokładność

(ilość miejsc dziesiętnych)

Częstotliwość

pomiarów

przewodność elektrolityczna właściwa

CTY_

mS m-1............. 1

12/rok z prób dobowych

odczyn (pH)

PH_L25

pH................... 2

....

siarka siarczanowa S-SO4

SO4S_

mg dm-3............ 2

....

azot azotanowy N-NO3

NO3N_

mg dm-3............ 2

....

azot amonowy N-NH4

NH4N_

mg dm-3............ 2

....

fosfor fosforanowy P-PO4

PO4P_

ug dm-3............. 2

....

chlorki Cl

CL_

mg dm-3............ 2

....

sód Na

NA_

mg dm-3............ 2

....

potas K

K_

mg dm-3............ 2

....

wapń Ca

CA_

mg dm-3............ 2

....

magnez Mg

MG_

mg dm-3............ 2

....

program rozszerzony

Parametr

Kod

Jednostka -

dokładność

(ilość miejsc dziesiętnych)

Częstotliwość

kadm Cd

CD_

ug dm-3............. 2

12/rok z prób dobowych

miedź Cu

CU_

ug dm-3............. 2

....

ołów Pb

PB_

ug dm-3............. 2

....

mangan Mn

MN_

ug dm-3............. 2

....

cynk Zn

ZN_

ug dm-3............. 2

....

nikiel Ni

NI_

ug dm-3............. 2

....

arsen As

AS_

ug dm-3............. 2

....

chrom Cr

CR_

ug dm-3............. 2

....

glin Al

AL_

ug dm-3............. 2

....

 

C2+C3

program podstawowy

Parametr

Kod

Jednostka -

dokładność

(ilość miejsc dziesiętnych)

Częstotliwość

pomiarów

opad (podokapowy / spływ po pniach)

RR_P

mm.................. 1

12/rok z prób tygodniowych

przewodność elektrolityczna właściwa

CTY_

mS m-1............. 1

....

odczyn (pH)

PH_L25

pH................... 2

....

siarka siarczanowa S-SO4

SO4S_

mg dm-3............ 2

....

azot azotanowy N-NO3

NO3N_

mg dm-3............ 2

....

azot amonowy N-NH4

NH4N_

mg dm-3............ 2

....

fosfor fosforanowy P-PO4

PO4P_

ug dm-3............. 2

....

chlorki Cl

CL_

mg dm-3............ 2

....

sód Na

NA_

mg dm-3............ 2

....

potas K

K_

mg dm-3............ 2

....

wapń Ca

CA_

mg dm-3............ 2

....

magnez Mg

MG_

mg dm-3............ 2

....

program rozszerzony

Parametr

Kod

Jednostka -

dokładność

(ilość miejsc dziesiętnych)

Częstotliwość

kadm Cd

CD_

ug dm-3............. 2

12/rok z prób tygodniowych

miedź Cu

CU_

ug dm-3............. 2

....

ołów Pb

PB_

ug dm-3............. 2

....

mangan Mn

MN_

ug dm-3............. 2

....

cynk Zn

ZN_

ug dm-3............. 2

....

nikiel Ni

NI_

ug dm-3............. 2

....

arsen As

AS_

ug dm-3............. 2

....

chrom Cr

CR_

ug dm-3............. 2

....

glin Al

AL_

ug dm-3............. 2

....

 

D1

program podstawowy

Parametr

Kod

Jednostka -

dokładność

(ilość miejsc dziesiętnych)

Częstotliwość

pomiarów

kadm Cd

CD_

mg kg-1............. 1

co 5 lat

miedź Cu

CU_

mg kg-1............. 1

....

ołów Pb

PB_

mg kg-1............. 0

....

cynk Zn

ZN_

mg kg-1............. 0

....

nikiel Ni

NI_

mg kg-1............. 1

....

arsen As

AS_

mg kg-1............. 1

....

chrom Cr

CR_

mg kg-1............. 1

....

żelazo Fe

FE_

mg kg-1............. 0

....

 

E1

program podstawowy

Parametr

Kod

Jednostka -

dokładność

(ilość miejsc dziesiętnych)

Częstotliwość

pomiarów

odczyn (pH) zawiesiny w H2O

PH_EW20

pH w 20°C........ 2

1/5 lat w całym profilu,

2/rok w poziomie A

odczyn (pH) zawiesiny w CaCl2

PH_EC20

pH w 20°C........ 2

 

odczyn (pH) zawiesiny w KCl

PH_EK20

pH w 20°C........ 2

 

kwasowość wymienna

ACI_ET

me kg-1............. 0

 

całkowita kwasowość wymienna

ACI_ETB

me kg-1............. 0

 

kationowa pojemność wymienna efektywna

CEC_E

me kg-1............. 0

 

kationowa pojemność wymienna potencjalna

CEC_P

me kg-1............. 0

 

nasycenie kompleksu sorpcyjnego zasadami

BASA_

%.................... 1

 

glin wymienny Al+3

AL_E

me kg-1............. 0

 

wapń wymienny Ca+2

CA_E

me kg-1............. 2

 

magnez wymienny Mg+2

MG_E

me kg-1............. 2

 

potas wymienny K+

K_E

me kg-1............. 2

 

sód wymienna Na+

NA_E

me kg-1............. 2

 

fosfor ogólny Pogól

PTOT_

mg kg-1............. 2

 

siarka ogólna Sogól

STOT_

mg kg-1............. 0

 

azot ogólny Nogól

NTOT_

mg kg-1............. 0

 

całkowity węgiel organiczny Corg

COR_T

mg kg-1............. 0

 

gęstość objętościowa

BDEN_

kg m-3.............. 0

 

amorficzne tlenki żelaza

FEOX_A

mg kg-1............. 2

1/5 lat w całym profilu

wolne tlenki żelaza

FEOX_F

mg kg-1............. 2

 

arsen As

AS_

mg kg-1............. 1

 

kadm Cd

CD_

mg kg-1............. 1

 

chrom Cr

CR_

mg kg-1............. 1

 

miedź Cu

CU_

mg kg-1............. 1

 

żelazo Fe

FE_

mg kg-1............. 0

 

rtęć Hg

HG_

mg kg-1............. 3

 

nikiel Ni

NI_

mg kg-1............. 1

 

ołów Pb

PB_

mg kg-1............. 0

 

cynk Zn

ZN_

mg kg-1............. 0

 

mangan Mn

MN_

mg kg-1............. 0

 

węglany w przeliczeniu na CaCO3

CAR_C

%.................... 1

 

 

F1

program podstawowy

Parametr

Kod

Jednostka -

dokładność

(ilość miejsc dziesiętnych)

Częstotliwość

przewodność elektrolityczna właściwa

CTY_

mS m-1............. 1

12 razy w roku

odczyn (pH)

PH_L25

pH................... 2

....

zasadowość

ALK_NTG

mg dm-3............ 1

....

siarka siarczanowa S-SO4

SO4S_

mg dm-3............ 1

....

azot azotanowy N-NO3

NO3N_

mg dm-3............ 2

....

azot amonowy N-NH4

NH4N_

mg dm-3............ 2

....

fosfor ogólny Pogól.

PTOT_

ug dm-3............. 1

....

chlorki Cl

CL_

mg dm-3............ 1

....

wapń Ca

CA_

mg dm-3............ 1

....

magnez Mg

MG_

mg dm-3............ 1

....

sód Na

NA_

mg dm-3............ 1

....

potas K

K_

mg dm-3............ 1

....

żelazo Fe

FE_

ug dm-3............. 1

....

mangan Mn

MN_

ug dm-3............. 1

....

rozpuszczony węgiel organiczny RWO

COR_D

ug dm-3............. 1

....

aktualna wilgotność gleby

ASM_

% objętościowe. 1

....

przesiąkanie wody glebowej

Q_

dm3s-1km-2........ 1

....

program rozszerzony

Parametr

Kod

Jednostka -

dokładność

(ilość miejsc dziesiętnych)

Częstotliwość

glin ogólny Alogól.

AL_T

ug dm-3............. 1

12 razy w roku

glin ruchomy AlL

AL_L

ug dm-3............. 1

....

krzemionka SiO2

SIO2_

mg dm-3............ 1

....

kadm Cd

CD_

ug dm-3............. 2

....

miedź Cu

CU_

ug dm-3............. 2

....

ołów Pb

PB_

ug dm-3............. 2

....

cynk Zn

ZN_

ug dm-3............. 2

....

nikiel Ni

NI_

ug dm-3............. 2

....

arsen As

AS_

ug dm-3............. 2

....

chrom Cr

CR_

ug dm-3............. 2

....

 

F2

program podstawowy

Parametr

Kod

Jednostka -

dokładność

(ilość miejsc dziesiętnych)

Częstotliwość

pomiarów

stan wód gruntowych

WL

cm p.p.t........... 0

1/doba

temperatura wody

T_W

°C.................... 1

4 lub 12/rok

odczyn pH

PH_L25

pH................... 2

....

przewodność elektrolityczna właściwa

CTY_

mS m-1............. 1

....

zasadowość

ALK_NTG

mg dm-3............ 1

....

wapń Ca

CA_

mg dm-3............ 1

....

magnez Mg

MG_

mg dm-3............ 1

....

sód Na

NA_

mg dm-3............ 1

....

potas K

K_

mg dm-3............ 1

....

siarka siarczanowa S-SO4

SO4S_

mg dm-3............ 1

....

azot azotanowy N-NO3

NO3N_

mg dm-3............ 1

....

azot amonowy N-NH4

NH4N_

mg dm-3............ 1

....

fosfor ogólny Pogól.

PTOT_

ug dm-3............. 1

....

chlorki Cl

CL_

mg dm-3............ 1

....

mangan Mn

MN_

ug dm-3............. 1

....

żelazo Fe

FE_

ug dm-3............. 1

....

rozpuszczony węgiel organiczny RWO

COR_D

ug dm-3............. 1

....

program rozszerzony

Parametr

Kod

Jednostka -

dokładność

(ilość miejsc dziesiętnych)

Częstotliwość

krzemionka SiO2

SIO2_D

mg dm-3............ 1

4 lub 12/rok

glin ogólny Alogól.

AL_T

ug dm-3............. 1

....

glin ruchomy AlL

AL_L

ug dm-3............. 1

....

kadm Cd

CD_

ug dm-3............. 1

....

miedź Cu

CU_

ug dm-3............. 1

....

ołów Pb

PB_

ug dm-3............. 1

....

cynk Zn

ZN_

ug dm-3............. 1

....

nikiel Ni

NI_

ug dm-3............. 1

....

arsen As

AS_

ug dm-3............. 1

....

chrom Cr

CR_

ug dm-3............. 1

....

 

G1

program podstawowy

Parametr

Kod

Jednostka -

dokładność

(ilość miejsc dziesiętnych)

Częstotliwość

pomiarów

Sucha waga 100 liści/igieł

RE_T

g...................... 1

1/rok

Siarka ogólna Sogól.

STOT_

mg kg-1............. 0

....

azot ogólny Nogól.

NTOT_

mg kg-1............. 0

....

fosfor ogólny Pogól.

PTOT_

mg kg-1............. 2

....

Wapń Ca

CA_

mg kg-1............. 2

....

magnez Mg

MG_

mg kg-1............. 2

....

sód Na

NA_

mg kg-1............. 2

....

Potas K

K_

mg kg-1............. 2

....

całkowity węgiel organiczny Corg

COR_T

mg kg-1............. 0

....

mangan Mn

MN_

mg kg-1............. 2

....

cynk Zn

ZN_

mg kg-1............. 1

....

bor B

B_

mg kg-1............. 3

....

miedź Cu

CU_

mg kg-1............. 1

....

molibden Mo

MO_

mg kg-1............. 3

....

ołów Pb

PB_

mg kg-1............. 3

....

Kadm Cd

CD_

mg kg-1............. 3

....

fenole

FEN_

mg kg-1............. 2

....

 

G2

program podstawowy

Parametr

Kod

Jednostka -

dokładność

(ilość miejsc dziesiętnych)

Częstotliwość

pomiarów

opad ściółki

LDEP_

g m-2................ 1

1/rok

Siarka ogólna Sogól.

STOT_

mg kg-1............. 0

....

azot ogólny Nogól.

NTOT_

mg kg-1............. 0

....

fosfor ogólny Pogól.

PTOT_

mg kg-1............. 2

....

Wapń Ca

CA_

mg kg-1............. 2

....

magnez Mg

MG_

mg kg-1............. 2

....

sód Na

NA_

mg kg-1............. 2

....

Potas K

K_

mg kg-1............. 2

....

całkowity węgiel organiczny Corg

COR_T

mg kg-1............. 0

....

mangan Mn

MN_

mg kg-1............. 2

....

cynk Zn

ZN_

mg kg-1............. 1

....

bor B

B_

mg kg-1............. 3

....

miedź Cu

CU_

mg kg-1............. 1

....

molibden Mo

MO_

mg kg-1............. 3

....

ołów Pb

PB_

mg kg-1............. 3

....

kadm Cd

CD_

mg kg-1............. 3

....

 

H1

program podstawowy

Parametr

Kod

Jednostka -

dokładność

(ilość miejsc dziesiętnych)

Częstotliwość

pomiarów

przepływ wody

Q_

dm3s-1km-2........ 1

ciągła rejestracja

Temperatura wody

T_W

°C.................... 1

1/doba

przewodność elektrolityczna właściwa

CTY_

mS m-1............. 1

....

Zawiesina

SUS_

mg dm-3............ 1

....

odczyn pH

PH_L25

pH................... 2

....

Zasadowość

ALK_NTG

mg dm-3............ 2

52 lub 12/rok

sód Na

NA_

mg dm-3............ 1

....

potas K

K_

mg dm-3............ 1

....

wapń Ca

CA_

mg dm-3............ 1

....

magnez Mg

MG_

mg dm-3............ 1

....

glin ogólny Alogól.

AL_T

mg dm-3............ 2

....

glin ruchomy AlL

AL_L

mg dm-3............ 2

....

azot azotanowy N-NO3

NO3N_

mg dm-3............ 2

....

azot amonowy N-NH4

NH4N_

mg dm-3............ 2

....

siarka siarczanowa S-SO4

SO4S_

mg dm-3............ 2

....

fosfor fosforanowy P-PO4

PO4P_

ug dm-3............. 0

....

fosfor ogólny Pogól.

PTOT

ug dm-3............. 0

....

chlorki Cl

CL_

mg dm-3............ 2

....

rozpuszczony węgiel organiczny RWO

COR_D

mg dm-3............ 1

....

BZT5

BZT5_

mg O2 dm-3................ 1

....

tlen rozpuszczony O2

O2_D

mg dm-3............ 1

....

program rozszerzony

Parametr

Kod

Jednostka -

dokładność

(ilość miejsc dziesiętnych)

Częstotliwość

krzemionka SiO2

SIO2_D

mg dm-3............ 1

52 lub 12/rok

kadm Cd

CD_

ug dm-3............. 1

....

miedź Cu

CU_

ug dm-3............. 1

....

ołów Pb

PB_

ug dm-3............. 1

....

mangan Mn

MN_

ug dm-3............. 1

....

cynk Zn

ZN_

ug dm-3............. 1

....

nikiel Ni

NI_

ug dm-3............. 1

....

arsen As

AS_

ug dm-3............. 1

....

chrom Cr

CR_

ug dm-3............. 1

....

 

H2

program podstawowy

Parametr

Kod

Jednostka -

dokładność

(ilość miejsc dziesiętnych)

Częstotliwość

pomiarów

stan wody

Q_

m n.p.m........... 2

4 lub 6/rok

Temperatura wody

T_W

°C.................... 1

....

przewodność elektrolityczna właściwa

CTY_

mS m-1............. 1

....

Zawiesina

SUS_

mg dm-3............ 1

....

odczyn pH

PH_L25

pH................... 2

....

Zasadowość

ALK_NTG

mg dm-3............ 2

....

sód Na

NA_

mg dm-3............ 1

....

potas K

K_

mg dm-3............ 1

....

wapń Ca

CA_

mg dm-3............ 1

....

magnez Mg

MG_

mg dm-3............ 1

....

azot azotanowy N-NO3

NO3N_

mg dm-3............ 2

....

azot amonowy N-NH4

NH4N_

mg dm-3............ 2

....

siarka siarczanowa S-SO4

SO4S_

mg dm-3............ 2

....

fosfor fosforanowy P-PO4

PO4P_

ug dm-3............. 0

....

fosfor ogólny Pogól.

PTOT

ug dm-3............. 0

....

chlorki Cl

CL_

mg dm-3............ 2

....

rozpuszczony węgiel organiczny RWO

COR_D

mg dm-3............ 1

....

BZT5

BZT5_

mg O2 dm-3................ 1

....

tlen rozpuszczony O2

O2_D

mg dm-3............ 1

....

program rozszerzony

Parametr

Kod

Jednostka -

dokładność

(ilość miejsc dziesiętnych)

Częstotliwość

krzemionka SiO2

SIO2_D

mg dm-3............ 1

4 lub 6/rok

glin ogólny Alogól.

AL_T

mg dm-3............ 2

....

glin ruchomy AlL

AL_L

mg dm-3............ 2

....

kadm Cd

CD_

ug dm-3............. 1

....

miedź Cu

CU_

ug dm-3............. 1

....

ołów Pb

PB_

ug dm-3............. 1

....

mangan Mn

MN_

ug dm-3............. 1

....

cynk Zn

ZN_

ug dm-3............. 1

....

nikiel Ni

NI_

ug dm-3............. 1

....

arsen As

AS_

ug dm-3............. 1

....

chrom Cr

CR_

ug dm-3............. 1

....

 

I1

program podstawowy

Parametr

Kod

Jednostka -

dokładność

(ilość miejsc dziesiętnych)

Częstotliwość

pomiarów

bentos:

Zagęszczenie

SPPD_

osob. ´ m-2....... 0

2/rok

Biomasa

BMASS_

g m-2................ 1

....

wskaźnik zróżnicowania Shannon-Wiener'a

DIX_SW

[-].................... 1

....

dryft

Zagęszczenie

SPPD_

osob. ´ m-2....... 0

2/rok

Biomasa

BMASS_

g m-2................ 1

....

wskaźnik zróżnicowania Shannon-Wiener'a

DIX_SW

[-].................... 1

....

nekton

Zagęszczenie

SPPD_

osob. ´ m-2....... 0

2/rok

Biomasa

BMASS_

g m-2................ 1

....

wskaźnik zróżnicowania Shannon-Wiener'a

DIX_SW

[-].................... 1

....

 

I2

program podstawowy

Parametr

Kod

Jednostka -

dokładność

(ilość miejsc dziesiętnych)

Częstotliwość

pomiarów

chlorofil a

CP_

mg m-3............. 0

2/m-c VI-IX

zasymilowany węgiel nieorganiczny - D

CINOA_

mg C m3 d-1...... 0

....

zasymilowany węgiel nieorganiczny - N

CINOD_

mg C m3 d-1...... 0

....

Respiracja

O2R_

mg O2 m3 d-1..... 0

....

bentos:

Zagęszczenie

SPPD_

osob. ´ m-2....... 0

2/rok

Biomasa

BMASS_

g m-2................ 1

....

wskaźnik zróżnicowania Shannon-Wiener'a

DIX_SW

[-].................... 1

....


fitoplankton

Zagęszczenie

SPPD_

osob. ´ m-3....... 0

2/rok

Biomasa

BMASS_

g m-2................ 1

....

wskaźnik zróżnicowania Shannon-Wiener'a

DIX_SW

[-].................... 1

....

zooplankton

Zagęszczenie

SPPD_

osob. ´ m-3....... 0

2/rok

Biomasa

BMASS_

g m-2................ 1

....

wskaźnik zróżnicowania Shannon-Wiener'a

DIX_SW

[-].................... 1

....

 

J1

program podstawowy

Parametr

Kod

Jednostka -

dokładność

(ilość miejsc dziesiętnych)

Częstotliwość

pomiarów

częstość występowania (liczba wystąpień)

FREQ_S

[-].................... 1

1/10 - 15 lat

zasoby gatunku w polach podstawowych

RESS_U

kod............... 1-3

....

zasoby gatunku na zajmowanych typach siedlisk

FREQH_S

kod............... 1-3

....

częstość występowania zespołów i zbiorowisk roślinnych (liczba wystąpień)

FREQ_C

[-].................... 1

....

pokrycie  zespołu i zbiorowiska roślinnego w polach podstawowych

RESC_U

kod............... 1-5

....

powierzchnia zajmowana przez zespół lub zbiorowisko roślinne

AREA_C

ha.................... 1

....

powierzchnia zajmowana przez fitokompleks

AREA_F

ha.................... 1

....

 

J2

program podstawowy

Parametr

Kod

Jednostka -

dokładność

(ilość miejsc dziesiętnych)

Częstotliwość

pomiarów

powierzchnia 40´40 m:

ilość drzew żywych (gatunkami)

NUM_L

(n) ha-1............. 0

1/3 lata

ilość drzew martwych stojących (gatunkami)

NUM_D

(n) ha-1............. 0

....

ilość drzew martwych leżących (gatunkami)

NUM_F

(n) ha-1............. 0

....

ilość pniaków (gatunkami)

NUM_S

(n) ha-1............. 0

....

wysokość drzew żywych do szczytu korony  (gatunkami)

HEIG_L

m..................... 1

....

wysokość korony drzew żywych (gatunkami)

HCROW_

m..................... 1

....

pierśnica (średnica na wys. 1,3 m) drzew żywych (gatunkami)

DBH_L

cm................... 1

....

pierśnica  (średnica na wys. 1,3 m) drzew martwych stojących (gatunkami)

DBH_D

cm................... 1

....

pierśnica  (średnica na wys. 1,3 m) drzew martwych leżących (gatunkami)

DBH_F

cm................... 1

....

średnica (na wysokości ścięcia) pniaków (gatunkami)

DBH_S

cm................... 1

....

powierzchnia 10´10 m:

pokrycie warstwy (A, B, C, D) z uwzględnieniem podwarstw

COVE_(k)

%.................... 5

1/sezon wegetacyjny w fazie pełnego ulistnienia - optymalnego rozwoju

pokrycie przez ściółkę

COVE_L

%.................... 5

1/sezon wegetacyjny

pokrycie osobników gatunku w warstwie

COVE_(k)

%.................... 5

1-3/sezon wegetacyjny w zależności od fenologii zbiorowiska*

frekwencja osobników gatunków o ilościowości <1%  (w skali B-B = "r" lub "+")

COVE_B

(n).................... 1

....

Towarzyskość

COMM_

kod B-B......... 1-5

....

żywotność (stopień rozwoju)

VIGOR_

kod B-B......... 1-4

....

powierzchnia 1´1m:

pokrycie warstwy (C, D) z uwzględnieniem podwarstw

COVE_(k)

%.................... 5

1/m-c w sezonie wegetacyjnym

pokrycie gatunku w warstwie (podwarstwie)

COVE_(k)

%.................... 5

....

pokrycie przez ściółkę

COVE_L

%.................... 5

....

liczebność osobników juwenilnych (siewek) według gatunków**

JUVE_

[-].................... 1

....

liczebność osobników wirginilnych (w stanie płonnym) według gatunków**

WIRG_

[-].................... 1

....

liczebność osobników kwitnących według gatunków **

FLOW_

[-].................... 1

....

liczebność osobników owocujących według gatunków **

FRUIT_

[-].................... 1

....

wysokość pędów kwitnących **

HFLOW_

[-].................... 1

....

liczba kwiatów lub kwiatostanów **

NFLOW_

[-].................... 1

....

liczba owoców lub owocostanów **

NFRUIT_

 

[-].................... 1

....

 

K1

program podstawowy

Parametr

Kod

Jednostka -

dokładność

(ilość miejsc dziesiętnych)

Częstotliwość

pomiarów

wtórne przyrosty igieł (drzewa iglaste)

SECS_

kod............... 0-3

1/rok

ilość roczników igieł (drzewa iglaste)

ANF_

[-].................... 0

....

defoliacja

DEFO_

%.................... 0

....

przebarwienie

DISC_

%......................

....

uszkodzone drzewa

DAM_(c)

c = kod przyczyny uszkodzenia

% wszystkich drzew....................... 0

....

pierśnica (średnica na wys. 1,3 m) pnia 

DBH_

cm................... 1

1/5 lat

wysokość drzewa

HEIG_

m..................... 1

....

wysokość korony

HCROW_

m..................... 1

....

szerokość korony

WCROW_

m..................... 1

....

 

L1

program podstawowy

Parametr

Kod

Jednostka -

dokładność

(ilość miejsc dziesiętnych)

Częstotliwość

pomiarów

powierzchnia przekroju podstawy pni żywych drzew według gatunków

BAREA_L

m-2ha-1.............. 1

1/5 lat

powierzchnia przekroju podstawy pni martwych drzew według gatunków

BAREA_D

m-2ha-1.............. 1

....

klasa wieku drzewostanu oszacowana dla całego poletka

DEVC_

kod............... 0-7

....

wysokość żyjących drzew (dla warstwy dominującej) oszacowana na podstawie pomiarów wybranych okazów

HEIG_L

m..................... 1

....

program rozszerzony

Parametr

Kod

Jednostka -

dokładność

(ilość miejsc dziesiętnych)

Częstotliwość

pomiarów

średnica pnia żyjącego drzewa

DBH_L

cm................... 1

....

średnica pnia martwego stojącego drzewa

DBH_D

cm................... 1

....

średnica pnia przewróconego/leżącego drzewa

DBH_F

cm................... 1

....

średnica pniaka na wysokości ścięcia

DBH_S

cm................... 1

....

zagęszczenie żywych drzew

NUM_L

(n) ha-1............. 0

....

zagęszczenie martwych stojących drzew

NUM_D

(n) ha-1............. 0

....

zagęszczenie przewróconych/leżących drzew

NUM_F

(n) ha-1............. 0

....

zagęszczenie pniaków

NUM_S

(n) ha-1............. 0

....

wysokość korony dla poszczególnych gatunków drzew (zmierzona na wybranych okazach)

HCROW_

m..................... 1

....

szerokość (średnica) korony dla poszczególnych gatunków drzew (zmierzona na wybranych okazach)

WCROW_

m..................... 1

....

pokrycie poszczególnych gatunków w warstwie drzew oszacowane dla całego poletka

COVE_T

%.................... 0

....

wiek drzew na siedlisku (poletku)

AGE_

lata.................... dokładność do 10 lat

....

 

M1

program podstawowy

Parametr

Kod

Jednostka -

dokładność

(ilość miejsc dziesiętnych)

Częstotliwość

pomiarów

podawany gatunek epifitu

Pokrycie

COVE_1

% obwodu lub % punktów........... 2

1/rok do 5 lat

maksymalna długość plechy porostu

LENG_

cm................... 1

....

klasa żywotności

VITA_

kod............... 1-5

....

podawany gatunek drzewa - podłoża epifitów

obwód pnia drzewa - podłoża

DBH_

cm................... 1

....

 

N1

program standard

Parametr

Kod

Jednostka -

dokładność

(ilość miejsc dziesiętnych)

Częstotliwość

pomiarów

ubytek wagi ściółki/celulozy w wyniku rozkładu po 1 roku

(L/S)DEC_1

%.................... 1

1/rok

ubytek wagi ściółki/celulozy w wyniku rozkładu po 2 latach

(L/S)DEC_2

%.................... 1

....

ubytek wagi ściółki/celulozy w wyniku rozkładu po 3 latach

(L/S)DEC_3

%.................... 1

....

ubytek wagi ściółki/celulozy w wyniku rozkładu po n latach

(L/S)DEC_n

%.................... 1

....

aktywność fosfatazy w glebie

PNP_

umol g-1h-1........ 1

....

respiracja gleby

CO2R_

mg g-1h-1........... 1

....

mineralizacja N

N_MIN

mg kg-1............. 2

....

 

 

O1

program standard

Parametr

Kod

Jednostka -

dokładność

(ilość miejsc dziesiętnych)

Częstotliwość

pomiarów

fauna epigeniczna:

aktywność grup i poszczególnych gatunków

ACTY_

l. osobników/pułapkę/ dobę................ 0

1/m-c w sezonie wegetacyjnym (V -IX)

struktura dominacyjna

DOMT_

% udział gatunku 0

....

struktura troficzna

TRIC_

% udział grupy troficznej.......... 0

....

wskaźnik zróżnicowania Shannon-Wiener'a

DIX_SW

[-].................... 1

....

średni ciężar (biomasa) osobnika gatunku

BMS_

g...................... 2

 

Zwierzęta bezkręgowe warstwy zielnej

zagęszczenie zespołów i gatunków

DENTY_

l. osobników/m2. 0

1/m-c w sezonie wegetacyjnym (V -IX)

struktura dominacyjna

DOMT_

% udział gatunku 0

....

struktura troficzna

 

TRIC_

% udział grupy troficznej.......... 0

....

wskaźnik zróżnicowania Shannon-Wiener'a

DIX_SW

[-].................... 1

....

średni ciężar (biomasa) osobnika gatunku

BMS_

g...................... 2

 

Fauna koron drzew

zagęszczenie zespołów i gatunków

DENTY_

l. osobników/m2. 0

1/m-c w sezonie wegetacyjnym (V -IX)

struktura dominacyjna

DOMT_

% udział gatunku 0

....

struktura troficzna

 

TRIC_

% udział grupy troficznej.......... 0

....

wskaźnik zróżnicowania Shannon-Wiener'a

DIX_SW

[-].................... 1

....

średni ciężar (biomasa) osobnika gatunku

BMS_

g...................... 2