Załącznik 18. Wzór protokołu i etykiety do monitoringu fauny bezkręgowców

 

WZÓR PROTOKÓŁU

NAZWA STANOWISKA:

.........................................

METODA:                                                                             DATA POBRANIA PRÓBY:

(czerpak entomologiczny)                                                       .....................................

lub

(pułapki glebowe)

 

LICZBA OSOBNIKÓW W GRUPACH SYSTEMATYCZNYCH

Grupa

 

 

Numer

próby

 

 

 

systematyczna

1

2

3

4

5

 .....

20

Pająki

(Araneae)

 

 

 

 

 

 

 

Muchówki

(Diptera)

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZÓR ETYKIETY

 

STANOWISKO:

DATA:

 

 

METODA:

NR PRÓBY: