Załącznik 15. Stężenie niektórych pierwiastków w poszczególnych elementach składowych środowiska, z którymi może stykać się próbka

 

Namieśnik, J., Łukasik, J., Jamrógiewicz, Z., 1995: Pobieranie próbek środowiskowych do analizy. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

 

Pierwiastek

Gleba

[%]

Powietrze niefiltrowane

[mg g-1 pyłu]

Powietrze filtrowane

[mg g-1 pyłu]

Pot ludzki

[mg cm-3]

Skóra

[mg g-1]

Włosy

[mg g-1]

Al

8,23

3000,0

6,0

-

1-2

4,29

As

1,8 ×10-4

55,0

<0,01

-

0,06-0,10

0,2-3,7

Br

2,4 ×10-4

23,0

<0,02

0,2-0,5

4-10

1-53

Ca

4,15

2690,0

<0,004

4-206

250

200-3190

Cd

2,0 ×10-5

2,8

0,1

-

0,032

0,24-2,7

Cl

1,3 ×10-2

1,5

<0,005

1054-2041

2654

950-4805

Co

2,5 ×10-3

9,0

0,1

0,02

0,2-1,05

0,18-0,29

Cr

1,0 ×10-2

39,0

<0,006

-

0,10

0,1-3,6

Fe

5,63

3230,0

<0,006

0,5-1,5

10

5-68

K

2,09

7900,0

<0,004

176-350

3067

150-663

Mg

2,33

2,4

-

1-48

58

19-390

Na

2,36

2950,0

134,0

1017-3370

2000

18-1720

P

1,0

1150,0

1,5

0,2-1,5

327

83-165

Pb

1,2 ×10-3

2150,0

<0,04

0,05-2,7

0,1

3-70

S

2,6 ×10-2

20000,0

<0,003

-

1500

47-700

Zn

7,0 ×10-3

1640,0

<0,02

1

6-20

99-450