Załącznik 14. Techniki konserwacji próbek wody

 

Namieśnik, J., Łukasik, J., Jamrógiewicz, Z., 1995: Pobieranie próbek środowiskowych do analizy. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

 

Stosowany dodatek bądź technika

Wpływ na próbkę

Rodzaje próbek, do których dodatek bądź technika jest stosowana

Kwas azotowy

utrzymuje metale w stanie rozpuszczonym

zawierające metale

Kwas siarkowy

bakteriocyd

tworzenie siarczanów z lotnymi zasadami

mogące ulegać biodegradacji (zawierające węgiel organiczny, oleje lub tłuszcze); przeznaczone do oznaczania ChZT

zawierające aminy lub amoniak

Wodorotlenek sodu

tworzenie soli sodowych z lotnymi kwasami

zawierające lotne kwasy organiczne lub cyjanki

Chlorek rtęci (II)

bakteriocyd

zawierające biodegradowalne związki organiczne oraz różne formy azotu i fosforu

Chłodzenie w temp.4oC

inhibicja procesu rozmnażania bakterii, zatrzymanie substancji lotnych w próbce

zawierające mikroorganizmy, barwę, zapach, organiczne formy węgla, azotu i fosforu; przeznaczone do określenia kwasowości, zasadowości oraz BZT

Reakcje chemiczne

zatrzymanie określonego składnika

analizowane metodą Winklera na obecność tlenu rozpuszczonego