Załącznik 10. Kodowanie typu danych

 

X = średnia arytmetyczna

W = średnia ważona

S = suma

M = moda

 

W przypadku niektórych programów pomiarowych stosowane są specyficzne kody określające stosowaną metodę obserwacji/pomiarów, lub też dane jakościowe (klasy cechy). Formę zapisu tych kodów podano przy opisie poszczególnych programów.