Załącznik 1. Kodowanie programów pomiarowych ZMŚP

 

Meteorologia

A1

Chemizm powietrza

B1

Chemizm opadów atmosferycznych i pokrywy śnieżnej

C1

Chemizm opadu podokapowego

C2

Chemizm spływu po pniach

C3

Metale ciężkie w mchach

D1

Gleby

E1

Chemizm roztworów glebowych

F1

Wody gruntowe

F2

Chemizm organów asymilacyjnych (listowia)

G1

Chemizm opadu biologicznego (ściółki)

G2

Wody powierzchniowe - rzeki

H1

Wody powierzchniowe - jeziora

H2

Hydrobiologia rzek

I1

Hydrobiologia jezior

I2

Flora i roślinność zlewni reprezentatywnej

J1

Struktura i dynamika szaty roślinnej (powierzchnie stałe)

J2

Uszkodzenia drzewostanów

K1

Inwentaryzacja drzewostanów

L1

Epifity nadrzewne

M1

Rozkład mikrobiologiczny ściółki

N1

Fauna bezkręgowa

O1