Zaplanowane referaty

Seminarium odbywa się w każdy wtorek o 10.15 w Auli B (lub rezerwowo B3-38) w budynku przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu. Chętnych zapraszamy o 9:45 do sali B3-28 na herbatę i kawę w miłym gronie.

Termin Tytuł Referent Abstrakt
10/04/2018 Zliczanie pewnych (skończonych) ciągów q-narnych: zastosowanie uogólnionych liczb Fibonacciego
Wojciech Florek
17/04/2018 TBA
Lucas Pastor (UW)
05/06/2018 TBA
Andrzej Żak (AGH)