Kolorowania przełamujące automorfizmy grafów iloczynowych

Data 

06/03/2018 - 10:15

Referent 

Aleksandra Gorzkowska (AGH)

Abstrakt