Kolorowania rozróżniające nieskończonych grafów subkubicznych

Data 

24/10/2017 - 10:15

Referent 

Monika Pilśniak (AGH)

Abstrakt