Twierdzenia o rozkładzie dla hipergrafów bez pewnych przecięć.

Data 

16/05/2017 - 10:15

Referent 

Joanna Polcyn-Lewandowska