Oszacowanie górne na wielokolorowe liczby Ramseya dla liniowej 3-ścieżki długości 3.

Data 

20/12/2016 - 10:15

Referent 

Joanna Polcyn-Lewandowska