Elementy Jucysa-Murphy'ego i charaktery grup permutacji

Data 

15/03/2016 - 10:15

Referent 

Piotr Śniady

Abstrakt