Struktura i własności algebry częściowo transponowanych operatorów permutacji.

Data 

20/10/2015 - 10:15

Referent 

Michał Studziński

Abstrakt