Teoria Ramseya na liczbach całkowitych

Data 

09/12/2014 - 10:15

Referent 

Jarosław Grytczuk (PW, UJ)