Segmentacja obrazów z wykorzystaniem wielokątnych pól Markowa.

Data 

18/11/2014 - 10:15

Referent 

Michał Matuszak