1. Liczby Ramseya dla 3-jednolitych ścieżek i cykli, 2. List colourings in hypergraphs

Data 

27/05/2014 - 10:15

Referent 

1. Eliza Jackowska (UMCS), 2. Piotr Sych (UAM)