Kiedy grupa losowa nie jest wolna

Data 

06/05/2014 - 10:15

Referent 

Tomasz Prytuła (University of Copenhagen)