Przybliżone przeliczanie skojarzeń w hipergrafach

Data 

14/01/2014 - 10:15

Referent 

Edyta Szymańska