Sieci bayesowskie w adaptacji i optymalizacji schematów zachowań

Data 

17/12/2013 - 10:15

Referent 

Michał Matuszak (UMK, UAM)

Abstrakt