Silny indeks chromatyczny grafów zdegenerowanych

Data 

26/03/2013 - 10:15

Referent 

Michał Dębski (PW)