Lokalny algorytm znajdujący stałą aproksymację MDS w anonimowych grafach planarnych

Data 

19/03/2013 - 10:15

Referent 

Wojciech Wawrzyniak