Liczby Turana i Zarankiewicza w pewnych problemach ramseyowskich

Data 

23/04/2013 - 10:15

Referent 

Tomasz Dzido (UG)