Nowe oszacowania w twierdzeniu Baloga-Szemerediego-Gowersa

Data 

19/02/2013 - 10:15

Referent 

Tomasz Schoen