Publiczna obrona rozprawy doktorskiej.

Data 

08/01/2013 - 10:00

Referent 

Mirosława Radziejewska