XX Wykład im. Profesora Władysława Orlicza pt. "Świat nie jest taki zły".

Data 

10/12/2012 - 11:00

Referent 

Przemysław Wojtaszczyk (UW)