Liczba niezależności w losowych grafach przecięć.

Data 

20/11/2012 - 10:15

Referent 

Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska