Rozgrywany podział grafów w klasach grafów topologicznie domkniętych.

Data 

09/10/2012 - 10:15

Referent 

Bartosz Walczak (UJ)

Abstrakt