Algorytmiczne zastosowanie twierdzenia Baura-Strassena: najkrótsze cykle, średnica i skojarzenia.

Data 

14/05/2012 - 13:30

Referent 

Piotr Sankowski (UW)

Abstrakt